Skip to main content

AQUA TOP DOO za razvoj turizma Bačka Topola

Zvaničan naziv ustanova: AQUA TOP DOO za razvoj turizma Bačka Topola

Adresa: Maršala tita 30., 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/715-899

E-mail adresa: aquatop.bt@gmail.com 

Internet stranica: aquatop.rs


Privredno društvo AQUA TOP DOO Bačka Topola je osnovano 30.06.2021 godine. Osnovna delatnost društva je upravljanje:

  • zaštićenom područjem Parka prirode Bačkotopolske doline
  • ribarskom područjem Bačkotopolsko jezero
  • kampom na jezeru Bačke Topole
  • bazenom u Bajši.