Poziv - Dani opštine Bačka Topola 2021

Obaveštavamo mesne zajednice, ustanove kulture i civilne organizacije da će se serija programa povodom DANA OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2021 održati od 9. do 19. septembra 2021. godine, ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli.  Planiramo organizaciju nedelju sportskih događaja i manifestacije civilnih organizacija od 13. do 19. septembra, pa da bismo koordinisali događaje, čekamo prijavu svih koji planiraju događaj u ovom periodu.

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

Opštinska uprava Bačka Topola, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada na  lokacija operatera Bečejski put bb,  na kat parceli 6201 k.o. Bačka Topola  podnet od operatera  ad „Grmeč“ , ulica Bečejski put  bb. Bačka Topola