Obaveštenje - Od petka se mogu prijaviti dobavljači i građevinske kompanije u Opštini Bačka Topola

U okviru Konkursa za podsticaj energetske efikasnosti, Opština Bačka Topola će 27. maja 2022. godine, u petak objaviti konkurs za dobavljače i kompanije koje će izvoditi radove. Konkursna prijava će biti dostupna na zvaničnoj internet stranici Opštine Bačka Topola, na sledećem linku: http://www.btopola.org.rs/sr/konkursi.

Poziv - Dani Opštine Bačka Topola 2022

Obaveštavamo mesne zajednice, ustanove kulture i civilne organizacije da će se serija programa povodom DANA OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2022 održati od 9. do 18. septembra 2022. godine. U cilju usklađenje događaja, čekamo prijave onih organizacija koje planiraju događaj u okviru Dana Bačke Topole 2022 i žele da se njihov događaj uvrsti na zvanični plakat.
Molimo pošaljite programski plan na predsednikopstine@btopola.org.rs najkasnije do 19. juna 2022. godine i na sledeću poštansku adresu:

Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2022. godini

Priznanje «Pro urbe» se dodeljuje fizičkim i pravnim licima čija je delatnost ili životno delo doprinelo razvoju opštine Bačka Topola očuvanju tradicija, afirmaciji i sve opštem napretku obrazovanja, kulturnog života, umetnosti, fizičke kulture, unapređenju životne sredine i drugih vidova stvaralaštva na teritoriji opštine Bačka Topola.
Predloge za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» mogu podneti građani, pravna lica.
Predlozi se podnose Odboru za nagrade i priznanja do 1. juna 2022. godine.