Konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine – povoljniji uslovi kreditiranja

Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je konkurse za pravna lica i preduzetnike, za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za lokalne samouprave.

Kako navode u Razvojnom fondu Vojvodine nove kreditne linije su znatno povoljnije u odnosu na prethodni period. Procedura je pojednostavljena, a sredstva obezbeđenja značajno smanjena.

Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti. Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2% ili 3% godišnje

Kada je reč o rokovima po kreditnim linijama, oni se kreću za pravna lica I preduzetnike do 7 godina sa 2 godine grejs perioda, a za registrovana poljoprivredna gazdinstva najduži rok vraćanja kredita je 6 godina sa godinu dana grejs perioda.

Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Važno je napomenuti da je smanjena i naknada za obradu kreditnog zahteva sa 10.000 na 5.000 dinara.

Svi konkursi su otvoreni tokom cele godine.

Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

Za lokalne samouprave raspisani su sledeći konkursi:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj: 021/454-334.