Skip to main content

Јавна расвета ће бити обновљена на целој територији општине Бачка Топола

Адриан Сатмари, Председник Општине Бачка Топола: "Овај пројекат не само да доноси уштеде у буџету, већ уводи технологију која ће нашу Општину учинити модерном, одрживом и одговорном према потребама грађана и животне средине.“

osvetljenjeosvetljenje