Obaveštenje za izbeglice iz Bosne i Hercegovine

Obaveštavamo vas da je Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine otvorio kancelariju za pružanje informacija o upisu imovine u BiH.

Naime, u Bosni i Hercegovini je u toku sprovođenje projekta sređivanja katastra i zemljišnih knjiga koji finansira Svetska banka. Svaka opština povremeno raspisuje javni poziv za određene katastarske opštine u kome poziva vlasnike nekretnina da u roku od 60 dana prijave i upišu svoju imovinu.

Usvojen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 17.05.2018.god. je po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS  br. 320-11-3188/2018-14 od dana 03.05.2018. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu koji je objavljen u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ br. 11-2/2018 kao i na www.btopola.org.rs.

Program>>

Poziv - Dani Opštine Bačka Topola 2018

Obaveštavamo mesne zajednice, ustanove kulture i civilne organizacije da će se manifestacija »DANI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2018« održati od 7. do 16. septembra 2018. godine.

U cilju usklađivanja programa pozivamo sve organizacije, koje planiraju organizaciju programa u ovom periodu, da dostave plan tog/tih programa najkasnije do 08. juna 2018. godine na e-mail adresu: predsednistvo@btopola.org.rs kao i poštanskim putem na adresu:

Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2018. godini

Na osnovu člana 3. Odluke o osnivanju priznanja «Pro urbe» («Sl. list opštine Bačka Topola», broj 10/2001, 2/2005 i 6/2009) Komisija za sprovođenje postupka dodele priznanja «Pro urbe» Skupštine opštine Bačka Topola,  objavljuje O B A V E Š T E NJ E za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2018. godini

Preuzmi obaveštenje>>

Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji Opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 23.04.2018.god. do 06.05.2018.god. preduzeće „Oris“ doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Bačka Topola. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin i cipermetrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja.  Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice.