Skip to main content

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми која се додељује породичним домаћинствима избеглица у општини Бачка Топола