Odluka o raspisivanju javnog oglasa putem prikuplјanja ponuda za otuđenje (prodaju) građevinskog zemlјišta u javnoj svojini opštine Bačka Topola radi izgradnje