Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2018. godini

Na osnovu člana 3. Odluke o osnivanju priznanja «Pro urbe» («Sl. list opštine Bačka Topola», broj 10/2001, 2/2005 i 6/2009) Komisija za sprovođenje postupka dodele priznanja «Pro urbe» Skupštine opštine Bačka Topola,  objavljuje O B A V E Š T E NJ E za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2018. godini

Preuzmi obaveštenje>>