Skip to main content

Грађевинска инспекција

Грађевински инспектор: ТијанаШарчевић

Телефон: 024/715-310 , локал:113

е-маил: тијана.сарцевиц@бтопола.орг.рс

Бачка Топола,Маршала Тита 30

 

Стратешки план инспекцијског надзора:

-Стратешки план

 

Годишњи План

-План 2024

-Мишљење Координационе Комисије

 

Оперативни план:

-Месечни оперативни план

 

Годишнји извештај о раду

-Извештај 2023

Сагласност Координационе Комисије>>

 

Контролне листе:

-Контролне листе


Озакоњење:

+ Извештај озакоњење

+ Предлог програма пописа

+ Учесници озакоњења