Skip to main content

Javni pozivi

Desni baner

Otvoren je Javni poziv za dobavljače i građevinske kompanije u opštini Bačka Topola

U okviru Javnog poziva za podsticaj energetske efikasnosti, opština Bačka Topola 22. avgusta 2023. godine, objavio je Javni poziv za dobavljače i kompanije koje će izvoditi radove. Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji".

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

Urbanistički projekat 673/22-UP od maja 2023. godine, koji se odnosi na urbanističko arhitektonsku razradu lokacije – proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 7673, k.o. Bačka Topola-grad, izrađen je od strane, pravnog lica “COING DOO NOVI SAD“ sa sedištem u Novom Sadu, ulica Bulevar oslobođenja, br. 127, odgovorni urbanista je Marija Milivojević mast.inž.arh.

Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta podnelo je privredno društvo „GEBI DOO PO ČANTAVIR“ sa sedištem u Čantaviru, ulica Maršala Tita, broj 46.