Skip to main content

Vesti-galerija

Desni baner

Apel građanima

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Topola upućuje apel građanima da u skladu sa usvojenim Operativnim planom sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara  na otvorenom prostoru i šumskih požara na području opštine Bačka Topola, obevaštavaju se građani da je shodno članu 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Kršenje ove Odredbe predstavlja prekršaj za pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu kao i za fizička lica.

Dodatnih 100 hiljada dinara subvencije dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Predsednik opštine Bačka Topola, Adrian Satmari, potpisao je ugovor o podršci u iznosu od 100 hiljada dinara sa predstavnicima opštinskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ovi ugovori su zaključeni na osnovu odluke o civilnoj zaštiti, čiji važan deo čine vatrogasci dobrovoljci, koji se mogu mobilisati u svakoj vanrednoj situaciji ili katastrofi. Na ovaj način, pored podrške dobijene na javnom konkursu, ostvarili su pravo na dodatne subvencije koju mogu koristiti za usavršavanje vatrogasaca i obnovu svoje opreme.

Subvencije za udruženja građana i sportske organizacije

Lokalna samouprava Bačka Topola i ove godine dodeljuje subvencije udruženjima građana na teritoriji opštine. Pravo učešća na ovom konkursu su imali udruženja koja deluju u oblasti razvoja privrede i preduzetničke delatnosti, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite, vere, novinsko izdavačke delatnosti, protivpožarne zaštite, poljoprivrede, tehničke i saobraćajne kulture, kao i udruženja koja pružaju administrativno-tehničku podršku poljoprivrednim proizvođačima.

Sadnja drveća u opštini Bačka Topola

U prvim mesecima godine u opštini Bačka Topola će se održati akcija sadnje drveća zahvaljujući opštini Bačka Topola i Javnom preduzeću „Vojvodinašume”. Partneri lokalne samouprave u akciji su mesne zajednice, Ekološko društvo „Arkus”, opštinska lovačka društva, Ekološko udruženje ribolovaca "Jezero", kao i druge civilne organizacije. Zahvaljujući zajedničkoj saradnji, u opštini će biti zasađeno oko 4.700 sadnica drveća, među kojima su bele topole, američki jasen, bagrem, vrba, tisa, breza i razne sadnice ukrasnog drveća.