Skip to main content

Dodatnih 100 hiljada dinara subvencije dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Predsednik opštine Bačka Topola, Adrian Satmari, potpisao je ugovor o podršci u iznosu od 100 hiljada dinara sa predstavnicima opštinskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ovi ugovori su zaključeni na osnovu odluke o civilnoj zaštiti, čiji važan deo čine vatrogasci dobrovoljci, koji se mogu mobilisati u svakoj vanrednoj situaciji ili katastrofi. Na ovaj način, pored podrške dobijene na javnom konkursu, ostvarili su pravo na dodatne subvencije koju mogu koristiti za usavršavanje vatrogasaca i obnovu svoje opreme.

vatrogascivatrogascivatrogasci

 

Desni baner