Skip to main content

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji buduće administrativno-društvene zgrade u centru Bačke Topole

Dom kulture opštine Bačka Topola zaključio je ugovor sa novim izvođačem radova na osnovu,  koje se radovi na obnovi nekadašnjeg hotela i budućeg administrativno-društvenog kompleksa u centru Bačke Topole, mogu nastaviti. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, izabran je novi izvođač koji je dao najpovoljniju ponudu. Ugovor je potpisan sa kompanijom „Inobačka“, koja ima rok od 480 dana da završi zgradu. Međutim, prema njihovim planovima, ugovorom preuzete poslove mogu da završe u kraćem roku. U jednom delu zgrade funkcionisaće dom učenika, a u drugom će biti smeštena opštinska uprava. Projekat je podržan od strane Vlade Mađarske, pa je deo potrebnih novčanih sredstava obezbeđen putem konkursa, a za ovu namenu obezbeđena su sredstva i u opštinskom budžetu. Satmari Adrian, Predsednik opštine Bačka Topola prilikom potpisivanja ugovora je rekao: „Realizacija ovog projekta će doprineti lepšem izgledu centra Bačke Topole, i u samom centru će u budućnosti stajati jedan moderan i reprezentativni objekat.”

alairasalairas

Desni baner