Skip to main content

Načelnik Opštinske uprave

Peter Sedlar

Peter Sedlar je rođen 13.05.1963. godine u Mileševu. Osnovnu školu je pohađao u Gunarošu. Po završetku 9. i 10. razreda maturirao na pravnom smeru. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Novom Sadu. U Opštinskoj upravi radi od 16.12.1992.godine.

U svom dugogodišnjem radu u Opštinskoj upravi obavljao je sledeće poslove :sekretara Skupštine opštine Bačka Topola, načelnika Službe za skupštinske poslove, komunalnog inspektora,šefa Odseka za opštu upravu, načelnika Odeljena za građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove, poljoprivredu, privatno preduzetništvo i imovinsko pravne poslove, a od 2004. godine je postavljen za načelnika Opštinske uprave Bačka Topola, na kojoj funkciji se nalazi i danas kao službenik na položaju postavljen od strane Opštinskog veća. Za perid od 19 godina odnosno tri mandata provedenog na mestu načelnika zalagao se za dobar i kvalitetan rad uprave što je u izveštajima podnetim Spukpštini opštine u navedenom periodu i potvrđeno.

Cilj rukovođenja i rada načelnika kao službenika na položaju je da stvori visokoprofesionalnu upravu i dobaru komunikaciju svih unutrašnjih organizacionih jedinica sa građanima .

 Oženjen je i otac dva sina.


Kontakt: Bačka Topola, Maršal Tita 30.

Telefon: 024/715-899

E-mail: peter.sedlar@btopola.org.rs