Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji buduće administrativno-društvene zgrade u centru Bačke Topole

Dom kulture opštine Bačka Topola zaključio je ugovor sa novim izvođačem radova na osnovu,  koje se radovi na obnovi nekadašnjeg hotela i budućeg administrativno-društvenog kompleksa u centru Bačke Topole, mogu nastaviti. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, izabran je novi izvođač koji je dao najpovoljniju ponudu. Ugovor je potpisan sa kompanijom „Inobačka“, koja ima rok od 480 dana da završi zgradu. Međutim, prema njihovim planovima, ugovorom preuzete poslove mogu da završe u kraćem roku.

Obaveštenje za prikupljanje potpisa birača za izborne liste

Predsednik Republike je , na osnovu člana 109  Ustava Srbije, i člana 21 Zakona o predsedniku Republike, na obrazloženi predlog Vlade, doneo ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije izabranu 3. aprila 2022. godine i raspisao izbore za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine. 

Obaveštavamo sve zainteresovane, da će overu za  prikupljanje potpisa birača koji podržavaju izbornu listu vršiti i Opštinska uprava Bačka Topola.

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani opštine Bačka Topola da su prema preliminarnim podacima, sredstva za projekat sufinansiranja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola za 2023. godinu (Javni poziv broj 31-35/2023-V  od 10. oktobra 2023. godine) utrošena i da će se nakon donošenja rešenja po podnetim prijavama znati da li je preostalo sredstava za dalju dodelu subvencija.