Majális utáni takarítási akció

Topolya község Önkormányzata a helyi közösséggel és a Komgrad Közvállalattal közösen a május elsejei ünnepek után, a tóparti sétányon takarítási, virágültetési és szemétgyűjtési akciót szervez, melyre várjuk a polgárok, intézmények és civil szervezetek csatlakozását is. 

Célunk, hogy a tavaszi megújulás jegyében rendbe tegyük tóparti sétányunkat és környékét. 

Gyülekező május 11-én, szombaton 9 órakor a szélmalomnál.

Kérjük, hozzanak magukkal kesztyűt.

További 100 ezer dinár támogatás az önkéntes tűzoltó testületeknek

Szatmári Adrián, Topolya község elnöke 100 ezer dinárról szóló támogatási szerződést írt alá a községi önkéntes tűzoltó egyesületek képviselőjével. A polgári védelemre vonatkozó határozat alapján, melynek fontos részét képezik az önkéntes tűzoltók is, akik bármilyen rendkívüli- és katasztrófahelyzetben mozgósíthatók, kötötték meg ezeket a szerződéseket. Ezáltal a civil pályázaton elnyert támogatás mellett, további támogatásban részesülhetnek, melyet képzésekre és felszerelésük fejlesztésére fordíthatnak.

Értesítés kullancsírtás végzéséről Topolya község területén

Tájékoztatjuk a polgárokat, hogy a 2024. 04. 25. és 2024. 05. 20. közötti időszakban a zombori ORIS Kft. kullancsírtást fog végezni a város zöldterületein és Topolya község lakott területein.  A kezelést deltametrin és lambda-cihalotrin hatóanyagú készítményekkel hajtják végre. A kullancsírtás kiterjed a város és a lakott területek zöldterületeire, valamint a településeken kívüli kirándulóhelyekre.  Kérjük a méhészeket, hogy a kezelés ideje alatt védjék vagy helyezzék át a kaptáraikat.

Idén is támogatja az önkormányzat a civil szervezeteket és a sportegyesületeket

Ebben az évben is támogatja a topolyai önkormányzat azokat a civil szervezeteket, amelyek a község területén végzik tevékenységüket. Ezen a pályázaton a vállalkozásfejlesztés, környezetvédelem, szociális- és gyermekvédelem, vallás, lapkiadás, tűzvédelem, mezőgazdaság, műszaki és közlekedés területén, valamint a mezőgazdasági termelőknek adminisztratív-technikai segítséget nyújtó szervezetek pályázhattak. 119 ilyen projektet támogat a topolyai önkormányzat, összesen 34,4 millió dinár értékben.