Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta

Skupština opštine Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2017.god. je po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine br. 320-11-3991/2017-14 od dana 17.05.20157. god.  usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta za teritoriju opštine Bačka Topola za 2017. godinu koji se objavlјuje u „Službenom listu opštine Bačka Topola“ kao i na www.btopola.org.rs.

Poziv-dani opštine Bačka Topola 2017

Obaveštavamo mesne zajednice, ustanove kulture i civilne organizacije da će se manifestacija »DANI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2017« održati od 8. do 17. septembra 2017. godine.

U cilјu usklađivanja programa pozivamo sve organizacije, koje planiraju organizaciju programa u ovom periodu, da dostave plan tog/tih programa najkasnije do 09. juna 2017.godine na e-mail adresu: predsednistvo@btopola.org.rs i poštanskim putem na adresu:

Čišćenje bačkotopolskog jezera

Lokalna samouprava Bačke Topole organizuje prolećno čišćenje šetališta kraj bačkotopolskog jezera, uz učešće građana, institucija, civilnih organizacija.

 Cilj je da se nakon prvomajskog praznika, u duhu prolećnog obnavljanja prirode, zajedničkom akcijom uredi priobalno šetalište, a građanima se upućuje molba da uređivanje i ulepšavanje obave i ispred svojih kuća.

Zborno mesto je u subotu 13. maja u 10 časova kod vetrenjače.

Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja "Pro urbe" u 2017. godini

Na osnovu člana 3. Odluke o osnivanju priznanja «Pro urbe» («Sl. list opštine Bačka Topola», broj 10/2001, 2/2005 i 6/2009) Komisija za sprovođenje postupka dodele priznanja «Pro urbe» Skupštine opštine Bačka Topola,  objavljuje OBAVEŠTENJE za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2017. godini.

Preuzimanje obaveštenja>>

Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji opštine Bačka Topola

Obaveštavamo Vas da ćemo u periodu od 25.04. do 30.04.2017. godine sa početkom u 10h, izvršiti tretman sa zemlje protiv krpelja ULV metodom hladnog zamagljivanja nateritoriji opštine Bačka Topola i to u sledećim naseljenim mestima:

Bačka Topola, Zobnatica, Karađorđevo, Mali Beograd, Bački Sokolac, Tomislavci, Krivaja, Gornja Rogatica, Stara Moravica, Pačir, Panonija, Novo Orahovo, Pobeda, Njegoševo, Svetićevo, Kavilo, Bajša, Bogaraš i Gunaroš.

Preparat kojim će se izvršiti tretman je Icon 10 CS.

Obaveštenje-Jedinstveni birački spisak

Na osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku («Službeni glasnik RS » br.104/09 i 99/11) tačke 10. Uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik R S“ broj 15/2012) i Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Službeni glasnik R S“ broj 15/2017) Opštinska uprava Bačka Topola daje obaveštenje:

1. Obaveštavaju se građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Bačka Topola, da do 17. marta 2017. godine mogu u cilјu provere ličnih podataka i podnošenja zahteva izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za opštinu Bačka Topola i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku svakim radnim danom i subotom u vremenu od 7,00 do 14,00 časova počev od 03.03.2017. godine a do 17. marta 2017.godine do 24,00 časa.