Obaveštenje o ograničavanju radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

o Ponedelјak - četvrtak od 07.00 do 17.00 časova

o Petak: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova

o Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlјa celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Obaveštenje o radu interresorne komisije za vreme vanrednog stanja

Iako je usled proglašenja vanrednog stanja zbog izbijanja epidemije virusa obustavlјen rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je preporuku za organizovanje rada Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom (Interresorna komisija).

Rad Interresorne komisije sa strankama je organizovano  putem onlajn komunikacije.