Skip to main content

Одељење за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода

Руководилац Одељења

Pašti Oršolja

Tel: 024/715-310

E-mail: orsolya.pasti@btopola.org.rs 

Одсек за буџет и трезор

Brigita Hever-šef odseka

E-mail: brigita.ivanic@btopola.org.rs

Ana Dombai

E-mail: ana.dombai@btopola.org.rs

Tel: 024/715-310

Одсек за рачуноводство

Lacko Aniko-šef odseka

E-mail: aniko.lacko@btopola.org.rs

Diana Kuzmanović

E-mail: diana.kuzmanovic@btopola.org.rs

Njari Ilona

E-mail: ilona.nyari@btopola.org.rs

Agneš Suhanko

E-mail: agnes.suhanko@btopola.org.rs

Tel: 024/715-310

Група за јавне набавке

Kristijan Suromi

E-mail: kristijan.suromi@btopola.org.rs

Huba Silađi

E-mail: siladji.huba@btopola.org.rs

Tel: 024/715-310

Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода

Ostoja Čevarušić-šef odseka

E-mail: ostoja.cevarusic@btopola.org.rs

Tel: 024/714-414

Jelena Pavlović

E-mail: jelena.pavlovic@btopola.org.rs

Jelena Mastilović

E-mail: jelena.mastilovic@btopola.org.rs

Lerik Edelenji Aneta

E-mail: anetta.edelenyi@btopola.org.rs

Brkić Gurbić Emeše

E-mail: emese.gurbity@btopola.org.rs

Tel: 024/715-310