Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalno stambene građevinske delatnosti "Komgrad" Bačka Topola