Értesítés a parlagfű gyomnövény kiírtásáról

Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Felügyelőségi Osztálya értesíti Topolya község polgárait és a jogi személyeket (vállalatokat és vállalakozókat), hogy kötelesek kiirtani a parlagfű gyomnövényt, a parlagfű gyomnövény visszaszorítására és kiirtására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet (05 szám: 110-7881/2006., kelt: 2006. 08. 17-én) alapján, mégpedig a tulajdonukban lévő alábbi területeken: