Értesítés a hótakarításról

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala – Felügyelőségi Osztálya – Kommunális felügyelősége értesíti a polgárokat, vállalatokat és egyéb jogi személyt, hogy kötelesek az épületeik előtt és körül eltakarítani a havat és jeget a járdáról, A köztisztaság Topolya városban és a község településeiben való fenntartásáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 97/5., 98/1., 2002/5. és 2004/15. számok) 35. szakasza értelmében. A határozat fent említett szakaszának be nem tartásáért büntető rendelkezéseket irányoznak elő.

Ösztöndíj eredmények és szerződés aláírás

AZ ÖSZTÖNDíJAZOTTAKKAL 2018.12.17-TŐL (HÉTFŐ) 2018.12.19-IG (SZERDA) 08,00 ÉS 15,00 ÓRA KÖZÖTT, VALAMINT 2018.12.20-ÁN (CSÜTÖRTÖK) 08,00 ÉS 19,00 ÓRA KÖZÖTT íRJUK ALÁ A SZERZŐDÉST.

AZ ÖSZTÖNDíJRA JOGOSULT, HIÁNYSZAKMÁT TANULÓ HALLGATÓK JEGYZÉKE:

Állami tulajdonú földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírása

Topolya községi elnöke 2018. 11. 7-én, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-7521/2018-11 számú, 2018. 11. 7-én kelt jóváhagyásával, meghozta a határozatot a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról, s kiírta a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására és használatra bocsátására vonatkozó nyilvános árverésre irányuló hirdetést.