Skip to main content

Izdavanje uverenja o raznim svojstvima po pravima iz oblasti zaštite dece i porodice

  • Uverenja o korišćenju ili nekorišćenju  prava na dečiji dodatak , 

  • uverenja o godišnjim ostvarenim prihodima korisnika prava na naknadu zarade ,

  • uverenja o isplaćenim naknadama zarade korisnicima .

Uverenja na dvojezičnim obrascima radi prava na dečiji dodatak  radnika u inostranstvu. Za svako pravo i svako traženje prethodi podnošenje  odgovarajućeg zahteva i pribavljanje  određenih podataka potrebnih izdavanje uverenja.  

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci  

Kontakt telefon 024/715- 310 lokal 122