Skip to main content

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

Urbanistički projekat 673/22-UP od maja 2023. godine, koji se odnosi na urbanističko arhitektonsku razradu lokacije – proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 7673, k.o. Bačka Topola-grad, izrađen je od strane, pravnog lica “COING DOO NOVI SAD“ sa sedištem u Novom Sadu, ulica Bulevar oslobođenja, br. 127, odgovorni urbanista je Marija Milivojević mast.inž.arh.

Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta podnelo je privredno društvo „GEBI DOO PO ČANTAVIR“ sa sedištem u Čantaviru, ulica Maršala Tita, broj 46.

Javna prezentacija obaviće se u trajanju od 17.07.2023. godine do 24.07.2023. godine, svakog radnog dana u vremenu od 10,00-14,00 časova u Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove i privredu, a dokument će biti dostupan za uvid i na zvaničnom sajtu: www.btopola.org.rs 

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u prezentovni Urbanistički projekat i da svoje eventualne primedbe i sugestije dostave isključivo u pisanoj formi, naslovljeno „PRIMEDBE NA URBANISTIČKI PROJEKAT 673/22-UP“, lično na pisarnici Opštinske uprave ili putem pošte na adresu: Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove i privredu, ulica Maršala Tita broj 30, 24300Bačka Topola u toku trajanja javne prezentacije. Usmene primedbe i sugestije se neće evidentirati.

Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o Urbanističkom projektu u vremenskom trajanju javne prezentacije je:  Ivana Rajić Toržić mast. inž. arh. ivana.rajic.torzic@btopola.org.rs.

Preuzmi javni poziv

Dokumentacija

Desni baner