Skip to main content

Konkursna dokumentacija-prodaja demontirane javne rasvete, odnosno demontiranih uličnih svetiljki na teritoriji opštine Bačka Topola kao sekundarne sirovine