Obaveštenje o čišćenju snega

Opštinska uprava Bačka Topola - Odeljenje za inspekcijske poslove - Komunalna inspekcija obaveštava  građane, preduzeća i druga pravna lica da su dužni da ispred i oko svog objekta  uklanjaju sneg  i led sa trotoara na osnovu člana 35.Odluke o održavanju čistoće u gradu i naseljima opštine Bačka Topola (''Službeni list opštine Bačka Topola , broj: 5/97,1/98,5/2002 i 15/2004). Za nepoštovanje gore navedenog člana odluke predviđene su kaznene odredbe.