Skip to main content

Uputstvo za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu