Skip to main content

Obaveštenje za prikupljanje potpisa birača za izborne liste

Predsednik Republike je , na osnovu člana 109  Ustava Srbije, i člana 21 Zakona o predsedniku Republike, na obrazloženi predlog Vlade, doneo ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije izabranu 3. aprila 2022. godine i raspisao izbore za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine. 

Obaveštavamo sve zainteresovane, da će overu za  prikupljanje potpisa birača koji podržavaju izbornu listu vršiti i Opštinska uprava Bačka Topola.

Neophodno je Opštinskoj upravi Bačka Topola podneti zahtev za obezbeđivanje overivača  na elektronskoj adresi arpad.mak@btopola.org.rspeter.sedlar@btopola.org.rs ili na pisarnici Opštinske uprave Bačka Topola M. Tita br. 30.

Načelnik Opštinske uprave 

Sedlar Peter s.r.

Desni baner