Skip to main content

Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Muzička škola" Bačka Topola

Zvaničan naziv ustanova: Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Muzička škola" Bačka Topola

Adresa: Glavna u. 84, 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/715-504

E-mail adresa: somobt@stcable.net  

Internet stranica: muzickabtopola.edu.rs


Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Bačkoj Topoli osnovana je 1966. godine. Sedište Muzičke škole nalazi se u adaptiranom objektu starom skoro 100 godina. Objekat raspolaže sa deset učionica i svečanom koncertnom salom, kapaciteta 80 sedišta, u kojoj se inače odvijaju časovi solfeđa, teorije muzike, probe hora i orkestara, đačkih koncerata, ali i radionica muzičkog zabavišta. U skladu sa nastavnim programom u njoj nastupaju naši učenici u okviru đačkih koncerata i javnih časova. Takođe, tu se polažu ispiti i odvijaju gostovanja učenika drugih muzičkih škola i umetnika. Nastojimo i uspevamo da na najbolji način budemo prisutni u kulturnom životu našeg grada, a ponosni smo na 15 godina tradicije održavanja međunarodne kulturno-umetnilke manifestacije "Dani muzike". Vredno je napomenuti kako godišnje u proseku od nekih 25 učenika, njih četvoro-petoro budu primljeni u srednju muzičku školu na odsek nekog od instrumenata ili teoriju muzike. Naši talentovani učenici svoje sposobnosti mogu proveriti na raznim festivalima, državnim i inostranim takmičenjima. Iako stručni saradnici škole učenike pripremaju na osnovu klasičnih vaspitno-obrazovnih kriterijuma, neophodno je prisustvo urođene muzičke inteligencije kod učenika, kao i teoretska potkovanost, odličan osnovni obrazovni princip i bogato praktično iskustvo u uzajamnoj saradnji nastavnog osoblja i učenika škole. Na kraju, bitno je napomenuti kako naša škola održava dugogodišnju tradicionalnu vezu sa pobratimljenim gradom Sentešom, kao i sa još nekim od evropskih gradova; Njiređhazom iz Mađarske i Vitkovom iz Češke.