Skip to main content

Prvi Vojvođanski Industrijski Park VIP-LC d.o.o. Bačka Topola

Zvaničan naziv ustanova: Prvi Vojvođanski Industrijski Park VIP-LC d.o.o. Bačka Topola

Adresa: Maršala tita 30., 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/715-310

E-mail adresa: industrijskazonabt@gmail.com 


Privredno društvo Prvi Vojvođanski Industrijski Park – Logistički Centar d.o.o. Bačka Topola (VIP-LC d.o.o) je osnovano 08.02.2006. godine, a od 18.12.2013. godine Opština Bačka Topola je postala jedini vlasnik (100% udela).

Cilj osnivanja je organizovani način stvaranja uslova za privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, efikasno pružanje usluga investitorima, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje ekonomskog razvoja opštine.

Aktivnost društva se realizuje kroz pružanje svih vrsta usluga potencijalnim domaćim i stranim investitorima za greenfiled i braunfield investicije na teritoriji Opštine Bačka Topola, a posebno na greenfield investicije na lokaciji nove industrijske zone Opštine Bačka Topola, površine 35 Ha, gde postoje 22 definisane parcele, koje su u potpunosti opremljene poveznim i unutrašnjom saobraćajnicom kao i komunalnom infrastrukturom.