Skip to main content

Učenički i studenstki dom

  • Uverenje o broju  o članova domćinstva overena od strane dva svedoka, u Opštinskoj upravi

  • Dokaz o prihodu porodice u prihodu januar-mart ( studenti januar-jun) tekuće godine pribavljen od nadležnog organa (ili službe) i to: 

  • O primanjima iz radnog odnosa, odnosno o neto zaradi (bez poreza i doprinosa) svakog člana porodice, kao i o primanjima po osnovu penzijskog, socijalnog ili invalidskog osiguranja članova porodice u navedenom periodu. 

  • O prihodima od poljoprivrede-katastarski prihod za prethodnu godinu, (zatev se podnosi u Opštinskoj upravi, šalter 3)

  • O prihodu ostvarenom od imovine, kapitala, autorskih prava, prava industrijske svojine, ili samostalne delatnosti koja se oporezuje, u skladu sa zakonom. 

  • Za nezaposlenog člana porodice dostavlja se izvod iz evidencije nezaposlenih lica pribavljen od nadležnog organa za tržište rada u opštini njegovog prebivališta ili penzijsko invalidske službe 

  • Za člana porodice na redovnim studijama i sl. dostavljaju se odgovarajući dokazi nadležnog ogana. 

Oslobođeno plaćanja takse.