Skip to main content

Predsednik Skupštine opštine

Srdić Saša rođen 11.07.1973.godine u Bačkoj Topoli. Diplomirani inženjer poljoprivrede, u periodu od 2000. do 2014. stalno zaposlen u Srednjoj Poljoprivrednoj školi Bačka Topola, na poslovima i radnim zadacima profesora praktične nastave. Počev od 2012. do juna 2014.godine je odbornik Skupštine opštine Bačka Topola, kada je izabran za člana Opštinskog veća Bačka Topola, koje poslove je obavljao do 09.06.2016.godine kada je izabran za Predsednika Skupštine opštine Bačka Topola.Oženjen. Otac jednog maloletnog deteta.

Kontakt: Bačka Topola, Maršal Tita 38.

Telefon: 024/715-899

E-mail: sasa.srdic@btopola.org.rs