Skip to main content

Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti, poslove organa opštine i zajedničke poslove

Rukovodilac Odeljenja

Arpad Mak

Tel: 024/715-310

E-mail: arpad.mak@btopola.org.rs 

Odsek za opštu upravu

Bojana Dozet Varga

E-mail: bojana.dozetvarga@btopola.org.rs


Tatjana Vujinović

E-mail: tanja.vujinovic@btopola.org.rs


Ađva Eva

E-mail: eva.adjva@btopola.org.rs

Tel: 024/715-310


Andrea Tot Jegeš

E-mail: andrea.totjeges@btopola.org.rs

Tel: 024/741-001

Odsek za društvene delatnosti

Radmila Uskoković

E-mail: radmila.uskokovic@btopola.org.rs

Tel: 024/715-708


Vesna Janić

E-mail: vesna.janic@btopola.org.rs


Dijana Krnjac

E-mail: dijana.krnjac@btopola.org.rs

Tel: 024/715-310


Hajnalka Rankov

E-mail: hajnalka.rankov@btopola.org.rs

Tel: 024/715-899

Grupa za informatiku

Boglarka Čevarušič

E-mail: webmaster@btopola.org.rs 


Hargita Balanji

E-mail: hargita.balanji@btopola.org.rs 

Tel: 024/715-310

Odsek za matičarske poslove

Matično područje Bačka Topola (Bajša, Mali Beograd):

Marija Vujković

E-mail: marija.vujkovic@btopola.org.rs 

Matično područje Stara Moravica (Pačir):

Hilda Čubela 

E-mail: hilda.cubela@btopola.org.rs 

Čila Pap

E-mail: cila.pap@btopola.org.rs 

Matično područje Krivaja (Karađorđevo, Gornja Rogatica, Bački Sokolac, Tomislavci):

Šandor Losonci

E-mail: sandor.losonci@btopola.org.rs 

Matično područje Gunaroš (Novo Orahovo, Pobeda, Njegoševo):

Silvia Čanak

E-mail: silvia.canak@btopola.org.rs 

Robert Činčak

E-mail: robert.cincak@btopola.org.rs