Skip to main content

Naknada troškova boravka u PU za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom

Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova u PU za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom podnosi roditelj, hranitelj odnosno staratelj organu uprave.

Potrebna dokumentacija:

Pomenuti zahtevi za ostvarivanje prava na naknadu troškova boravka u PU sa navedenom dokumentacijom predaju se u predškolskoj ustanovi u kojoj je dete upisano.

Detaljne informacije se mogu dobiti u Službi društvene brige o deci.

Telefon: 024/715-310 lokal 122