Skip to main content

Mesna zajednica Pačir

Zvaničan naziv ustanova: Mesna zajednica Pačir

Adresa: Laze Kostića 2., Pačir

Broj telefona: 024/ 4744-060

E-mail adresa: mzpacir@stcable.net

Internet stranica: www.pacir.rs

Društvene mreže: Facebook - Mesna zajednica Pačir-Helyi közösség Pacsér


Mesna zajednica Pačir pokušava da pomogne stanovnicima sela. Njihov glavni zadatak je da rešavaju probleme stanovništva, da primaju i obrađuju komentare i da odgovaraju na pitanja o komunalnim uslugama i poljoprivreda. Organizovanjem događaja i održavanjem zelenih površina pokušavaju da Pačir učine lepšim i pogodnijim za život. Poslednjih godina završeno je nekoliko velikih projekata, uključujući renoviranje stadiona, regionalnog centra za obuku i preduzetnička kuća u centru sela. Ipak, najveći napredak je izgradnja Termalne Banje.