Skip to main content

Dom kulture opštine Bačka Topola

Zvaničan naziv ustanova: Dom kulture opštine Bačka Topola

Adresa: Glavna u. 12, 24300 Bačka Topola

Broj telefona: 024/713-515

E-mail adresa: kultura@stcable.net 

Internet stranica: domkulturebt.org

Društvene mreže: Facebook - domkulture.muvelodesihaz


Dom kulture opštine Bačka Topola je ponovo osnovan 1991. godine. U predhodnom periodu, tj. od kraja 1970-tih godina sve do 1991. godine organizator kulturnih zbivanja na teritoriji opštine bio je Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje. Sa prestankom rada Centra, organizaciju kulturnih zbivanja vrši Dom kulture opštine Bačka Topola. Delatnosti naše Ustanove su: organizovanje pozorišnih predstava, gostovanje umetnika iz zemlje i inostranstva, organizovanje naučnih i naučnopopularnih predavanja, prikazivanje filmova, organizovanje izložbi, radionica za decu, organizovanje manifestacija vezanih za Dane Bačke Topole.

U sklopu Doma kulture radi Zavičajna kuća, Kolarsko-kovačka radionica kao i Zavičajni arhiv i kompleks Umetničke kolonije na obali jezera.