Konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine

Obaveštavamo Vas da je Nadzorni odbor Razvojnog fonda dana 28.09.2017. usvojio novi konkurs namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

 Posebno izdvajamo sledeće uslove:

Dodela sertifikata učesnicima e-obuke „Sprovođenje zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi „

Stalna konferencija gradova i opština-Savez gradova i opština Srbije, organizovala je e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Sprovođenje zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi„. Obuka je trajala osam nedelja  i ponudila je ključne teme i informacije o novinama i oblastima od važnosti za upravni postupak i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.