A településrendezési projekt nyilvános bemutatását a mezőgazdasági komplexum tartalmának kibővítésére

Letöltése >>

A Szerb Köztársaság, Topolya Község, a Községi Közigazgatási Hivatal, Területtervezési, Településrendezési, Építésügyi, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztálya a tervezésről és építésről szóló törvény 63. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye 09/72., 09/81 – helyreigazítás, 10/64 -AB, 11/24., 12/121., 13/42.-AB, 13/50 – AB, 13/98 – AB, 14/132. és 14/145. szám), valamint a terület- és településtervezési dokumentumok kidolgozásának tartalmáról, módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 83. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 2015/64. szám) összhangban megszervezi a

 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI PROJEKT

NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

630-UP/17. számú tanulmány

A MEZŐGAZDASÁGI KOMPLEXUM

TARTALMÁNAK KIBŐVÍTÉSÉRE

Topolya – város k. k. 6146/8. számú kataszteri parcelláján

Topolyán a Morava utca 25. szám alatt

Beruházó: GEBI Kft., Tito marsall 46., Csantavér

 

            A településrendezési tervet mezőgazdasági komplexum tartalmának kibővítésére dolgozták ki, a GEBI Kft., Tito marsall 46., csantavéri székhelyű beruházó 630-UP/17. számú tanulmánya alapján, a nyilvános bemutatás pedig hét napig tart, mégpedig 2017. 11. 17-től 2017. 11. 23-ig.

A településrendezési terv anyagát a 630-UP/17. számú tanulmány képezi, melyet 2017 novemberében dolgozott ki (szöveges és grafikus rész) a COING Tervező, Tanácsadó, Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Újvidék, Szlovák utca 13., Ivana Rudić felelős településrendező, engedélyszám: 200 1419 13.

            Az anyag az említett időszakban elérhető Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Ügyfélszolgálatán, Tito marsall u. 30. sz., 8.00 és 15.00 óra között, valamint a www.btopola.org.rs honlapon.

Jogi és természetes személyek észrevételeiket és javaslataikat írásos formában eljuttathatják a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójába a Területtervezési, Településrendezési, Építésügyi, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztályának címezve, Topolya, Tito marsall u. 30., a nyilvános bemutatás időtartama alatt, 2017. 11. 23-ával bezárólag.

            A jogi és természetes személyek észrevételeit és javaslatait az említett osztály veszi nyilvántartásba és továbbítja Topolya Község Tervbizottságának.