Önkiszolgáló autómosó kiépítésére vonatkozó településrendezési projekt nyilvános bemutatását

Településrendezési projekt >>

A Szerb Köztársaság, Topolya Község, a Községi Közigazgatási Hivatal, Területtervezési, Településrendezési, Építésügyi, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztálya a Tervezésről és építésről szóló Törvény 63. szakaszával (SzK Hivatalos Közlöny 09/72., 09/81 – helyreigazítás, 10/64 -AB, 11/24., 12/121., 13/42.-AB, 13/50 – AB, 13/98 – AB, 14/132. és 14/145. számok), valamint Terület- és településtervezési dokumentumok kidolgozásának tartalmáról, módjáról és eljárásáról szóló Szabályzat 83. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 2015/64. szám) összhangban megszervezi a

 

PR+0 ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ KIÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

E-32/17-UP településrendezési projekt

NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT,

amely autómosó Topolyán, a Kúlai út sz.n. alatt kerül kiépítésre,

a 7598/1. kataszteri parcellán, Topolya- város k.k

 

Az E32-17 – UP településrendezési projekt nyilvános bemutatása, mely projekt beruházója a Gršić Relja, Apatin, Njegoš utca 43. sz. alatti lakos tulajdonában lévő „ČESMA-INVEST“ kisipari műhely, Tito m. 63. sz., a PR+0 önkiszolgáló autómosó kiépítése céljából, június 30-i kezdettel kerül megrendezésre és 2017. július 6-ával bezárólag.

            A topolyai ARHITOP Kft. Tervezési, mérnöki és szolgáltatói vállalat, melynek felelős városrendezője Saida Ćatipović, engedély szám: 200125311 által 2017. májusában kidolgozott terepüléstervezési projektum nyilvános bemutatási anyaga (szöveges és grafikus rész) elérhető lesz az említett időszakban Topolya Község Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatánál, Tito marsall u. 30, 8.00-tól 15.00 óráig, valamint a www.btopola.org.rs honlapon is.

            Jogi és természetes személyek észrevételeiket és javaslataikat írásos formában eljuttathatják a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójába a Területtervezési, Településrendezési, Építésügyi, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztályának címezve, Topolya, Tito marsall u. 30., a nyilvános bemutatás időtartama alatt, 2017. július 6-ával bezárólag.

            A jogi és természetes személyek észrevételeit és javaslatait az említett osztály veszi nyilvántartásba és továbbítja Topolya Község Tervbizottságának.

 

 

Területtervezési, Településrendezési, Építésügyi,

Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és

Gazdasági Osztálya

 

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala