Pályázatot a szociális védelmi szolgáltatások – házi segítségnyújtás, tanácsadó-terápiás szolgáltatások és a fogyatékossággal élő személyek nappali otthona – működési költségeinek társfinanszírozására a szerb köztársaság költségvetéséből származó célirány