Zaključci sa sednice Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bačka Topola održane dana 08.O7.2020. godine