Zaštita životne sredine

Saglasnosti i dozvole:

      + Procene uticaja projekata na životnu sredinu (obrasci)
      + Dozvole za upravljane otpadom (obrasci)
      + Dozvole u pogledu ispunjenosti uslova po pitanju zaštite vazduha (obrasci)
      + Dozvole za stavljanje u promet i korišćenje naročito opasnih hemikalija (obrasci)
      + Integrisane dozvole

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom:

      + Spisak operatera kojima je izdata dozvola
      + Obaveštenja o podnetim zahtevima za dobijanje dozvole

Lokalni registar izvora zagađivanja:

      + Obrasci i uputstva za dostavljanje podataka za lokalni registar
      + Spisak obveznika koji su dostavili podatke za 2015. godinu


Uputstvo registra izvora zagađivanja >>

Obrasci(.zip) >>

Upravljanje otpadom >>

Resenja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.pdf >>


Kontakt:

Aleksandra Pevec - inspektor za zaštitu životne sredine (715-310, lokal 113)