Važni telefoni

Lokalna samouprava:

Adresa: Maršala Tita br. 38

Telefon: 024/715-899

E-mail: predsednistvo@btopola.org.rs


Opštinska Uprava:

Adresa:  Maršala Tita br. 30

Telefon (centrala): 024/715-310

E-mail:  uprava@btopola.org.rs


Mesne kancelarije:

024/4-726-001  GUNAROŠ

024/4-722-001  NJEGOŠEVO

024/727-050  POBEDA

024/723-001  NOVO ORAHOVO

024/721-001  BAJŠA

024/729-009  KARAĐORĐEVO

024/4-720-001  MALI BEOGRAD

024/741-001  ST. MORAVICA

024/724-018  G. ROGATICA

024/4-744-001  PAČIR

024/4-724-003  BAČKI SOKOLAC

024/4-728-001  TOMISLAVCI

024/4-724-017 KRIVAJA