Odelјenje za poslove organa opštine i zajedničke poslove

Odelјenje za poslove organa opštine i zajedničke poslove obavlјa  poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine opštine, rad predsednika opštine i sednica Opštinskog veća i njihovih radnih tela;  obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine;  obavlјanje stručnih poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana; uređenje i izdavanje "Službenog lista opštine Bačka Topola", koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine;  pripremu informacija i zvaničnih saopštenja organa Oppštine; unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave.

      U okviru Odelјenja se obavlјaju poslovi koji se odnose na: korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišćenje, održavanje i obezbeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija: obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranje se o njihovom održavanju; održavanje čistoće poslovnih prostorija;  umnožavanje materijala; daktilografske poslove; organizaciju rada dostavne službe; administrativno – tehničke poslove nabavke materijala; sitnog inventara i osnovnih sredstava; obavlјanje drugih servisnih poslova za potrebe organa opštine, kao i druge poslove  stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za izvršenje poslova iz delokruga ovog Odelјenja kao i druge poslove  stručne, administrativne i tehničke poslove vezane za izvršenje poslova iz delokruga ovog Odelјenja i poslove koje joj poveri Predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave.