Rimokatolička crkvena zajednica

Rimokatolički župni ured - Bačka Topola

Jadranska 1,
telefon: 711-902

Župnik: Ferenc Fazekaš

CRKVA POHOĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE
Bačka Topola
Maršala Tita 62

CRKVA SRCE ISUSOVO
Bačka Topola
Mlinska bb


Rimokatolički župni ured - Tornjoš

telefon: 024/723-090

Župnik: † Imre Đetvai

CRKVA PRESVETOG SPASITELJA
Novo Orahovo
Oslobodilačka 1


Rimokatolički župni ured - Gunaroš

Maršala Tita 84,
telefon: 726-059

Župnik: Ferenc Vrecko

CRKVA ROĐENJE MARIJINO
Gunaroš
Petefi Šandora 1


Stara Moravica

Župnik: Ferenc Vrecko

 

Crkva Uzvišenja Svetog Krsta - Pačir

Župnik: Ferenc Vrecko

 

Rimokatolički župni ured - Mali Iđoš

telefon: 730-035

Župnik: Ferenc Brašnjo

CRKVA VELIKA GOSPA
Bajša
Trg oslobođenja 1