Konkurs za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede-Regresi-regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)