Reformatska crkvena zajednica

Reformatska crkvena opština - Stara Moravica

Pastor: Arpad Moric

Reformatska crkva
Stara Moravica


Reformatska crkvena opština - Pačir

Pastor: Eržebet Čanji

Reformatska crkva
Pačir