Poljočuvarska služba

Redni Broj Katarstarska Opština Broj Telefona
1 Gunaroš 061/2605067
2 Mali Beograd 061/2605025
3 Njegoševo 061/2605069
4 Bačka Topola 061/2605073
5 Novo Orahovo 061/2605075
6 Stara Moravica 061/2605078
7 Gornja Rogatica 061/2605027
8 Bajša 061/2605081
9 Pačir 061/2605024
10 Kordinator 061/2604704