Objedinjena procedura

REGISTRATOR OBJEDINJENIH PROCEDURA

Vesna Prica Brković - tel: 024/715-310 lok: 125
e-mail: vesna.prica@btopola.org.rs
e-mail: odeljenje.objedinjenaprocedu-CPI-ra@btopola.org.rs

Registar objedinjenih procedura 2019

Lokacijski uslovi:                                        - ROP-BTP-1009-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-38475-LOC-1/2018
                                                                   - ROP-BTP-36052-LOCH-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-38624-LOC-1/2018
                                                                   - ROP-BTP-239-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-954-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-2853-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-1968-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-1973-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-2393-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-3179-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-1352-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-978-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-5084-LOC-1/2018
                                                                   - ROP-BTP-7327-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-6473-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-7408-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-9345-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-8956-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-432-LOCH-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-7498-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-7865-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-6222-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-10754-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-11155-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-10797-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-12726-LOC-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-15594-LOC-1/2019
                                                                    -ROP-BTP-13482-LOC-1/2019
                                                                    -ROP-BTP-14546-LOC-1/2019

 

Građevinske dozvole:                                - ROP-BTP-96-CPI-1/2019

                                                                   - ROP-BTP-35533-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-2393-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-805-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-38475-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-2265-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-6857-CPI-1/2019  
                                                                   - ROP-BTP-8406-CPI-1/2019  
                                                                   - ROP-BTP-34929-CPA-5/2019
                                                                   - ROP-BTP-14357-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-1352-CPI-2/2018
                                                                   - ROP-BTP-10153-CPI-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-11414-CPI-4/2018
                                                                   - ROP-BTP-5084-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-1387-CPA-8/2019
                                                                   - ROP-BTP-11414-CPI-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-12072-CPI-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-1973-CPI-2/2019
                                                                   - ROP-BTP-432-CPI-3/2019
                                                                   - ROP-BTP-13244-CPI-1/2019
                                                                   - ROP-BTP-36101-CPI-3/2019
                                                                    -ROP-BTP-11298-CPI-2/2019
                                                                    -ROP-BTP-12726-CPI-2/2019
                                                                    -ROP-BTP-15594-CPI-2/2019
                                                                    -ROP-BTP-17570-CPI-1/2019
                                                                    -ROP-BTP-8956-CPI-2/2019

Dozvole izvođenja radova:                        - ROP-BTP-7705-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-3874-ISAWHA-2/2019
                                                                  - ROP-BTP-825-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-1069-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-619-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-1042-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-772-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-2154-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-239-ISAW-2/2019
                                                                  - ROP-BTP-5559-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-6100-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-5761-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-6271-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-6258-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-6225-ISAW-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-5651-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-10162-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-9451-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-10018-ISAWHA-2/2019
                                                                   -ROP-BTP-9258-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-10818-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-11975-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-12145-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-7498-ISAW-2/2019
                                                                   -ROP-BTP-9345-ISAW-2/2019
                                                                   -ROP-BTP-13549-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-13843-ISAW-2/2019
                                                                   -ROP-BTP-15085-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-15707-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-15779-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-17073-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-17297-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-17383-ISAW-2/2019
                                                                   -ROP-BTP-17425-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-18179-ISAW-2/2019
                                                                   -ROP-BTP-18345-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-18348-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-18501-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-18745-ISAW-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-18987-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-13482-ISAW-2/2019
                                                                    ROP-BTP-16877-ISAWHA-2/2019
                                                                    ROP-BTP-18788-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-19134-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-19443-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-20529-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-20627-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-20680-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-21896-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-22090-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-23780-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-24225-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-24226-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-24620-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-24852-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-24869-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-25249-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-25406-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-25476-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-25739-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-25909-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-26143-ISAW-1/2019
                                                                    ROP-BTP-8772-ISAW-2/2019

-Prijava početka radova:                           - ROP-BTP-12939-WA-2/2019
                                                                  - ROP-BTP-1100-WA-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-1428-WA-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-33817-WA-3/2019
                                                                  - ROP-BTP-33813-WA-2/2019
                                                                  - ROP-BTP-15636-WA-3/2019
                                                                  - ROP-BTP-1717-WA-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-1664-WA-1/2019

Upotrebna dozvola:                                   - ROP-BTP-18400-IUP-8/2019
                                                                  - ROP-BTP-8589-IUP-5/2019
                                                                  - ROP-BTP-37903-IUP-1/2018
                                                                  - ROP-BTP-18400-IUP-5/2019
                                                                  - ROP-BTP-1496-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-13076-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-19780-IUP-5/2019
                                                                  - ROP-BTP-28775-IUP-12/2019
                                                                  - 351-178/2015-I
                                                                  - ROP-BTP-12710-IUP-2/2019
                                                                  - ROP-BTP-4630-IUP-1/2019
                                                                  - 351-3256/2017-I
                                                                  - 351-3257/2017-I
                                                                  - 351-3258/2017-I
                                                                  - ROP-BTP-10132-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-38519-IUP-1/2018
                                                                  - ROP-BTP-4277-IUP-7/2018
                                                                  - ROP-BTP-11856-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-12852-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-13066-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-13806-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-15143-IUP-1/2019
                                                                  - ROP-BTP-22790-IUP-10/2019
                                                                  - ROP-BTP-33843-IUP-4/2019
                                                                   -ROP-BTP-16454-IUP-1/2019
                                                                   -ROP-BTP-17594-IUP-1/2019